Inflight Berlin Tegel                         <--- ZU DEN BILDERN --->                         TRI-REPORT

  

B E R L I N - T E G E L (TXL/EDDT) am 25. April 2012

Airport Berlin - Tegel (TXL/EDDT)

 

Runways  08L/26R  -  08R/26L

  

SAG ZUM ABSCHIED LEISE SERVUS !!!  (Schließung am 2.6.2012)

  

Airport Berlin-Tegel am 25.April 2012